2016

Søndag den 10.4 havde vi en produktiv arbejdsdag i Værslev. 

Støjslusen blev lavet, tag og tagrender renset, der blev lavet regnvandsafledning og hegn om terrassen, jorden foran huset blev planeret og der blev slået græs, sidst men ikke mindst blev bord/bænkesættet støbt fast.

Det er blevet drønflot og vi kan ikke takke nok for den flotte opbakning.

Fotograf Palle Gaàl.


Der er trængsel på skydebanerne og det kniber med Henning og Steven kan følge med. Heldigvis sender vi nu to instruktører på kursus, så der er aflastning på vej!

Det er Palle og Leif, der tager til Hanebjerg for at tage uddannelsen.


Som noget nyt får vi besøg af en gæsteinstruktør!

 Onsdag den 27/4 besøg af riffelinstruktør Steen Schrøder.

Steen ligger i toppen af dansk jagtfeltskydning og er en del af Team Zeiss.

Se fb side her:

https://www.facebook.com/Carl-Zeiss-Sports-Optics-Shooting-Team-Danmark-602973829733171/


Steen vil være på banen fra kl. 18 til 21 og hjælpe skytter, samt svare på spørgsmål om jagtfeltskydning i DK.


Glædeligt forår

Pia

7/3 2016 
 
Kære medlemmer i Værslev Skytteforening 
 
Så løb årets generalforsamling af staben, under kyndig ledelse af Hans-Erik Bonde som dirigent.
Vi havde en god dag på Reersø Kro og der herskede en behagelig og konstruktiv stemning.
 
Der er valgt et stærkt hold til bestyrelsen og vi var i den luksuriøse situation, at der var kampvalg til hele tre af de fire valg.
Noget af en bedrift, i disse tider, hvor frivilligt foreningsarbejde ikke trækker mange til.
 
Den nye bestyrelse konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
 
Den nye bestyrelse er således:
Formand Pia Kannegaard
Næstformand Steven Boye
Kasserer Henning Jespersen
Medlem Rud Nielsen
Medlem Jørgen Josiassen
 
Suppleant Poul Abkjær
Suppleant Ole Rasmussen
 
Der blev endvidere valgt to kompetente revisorer, samt en revisorsuppleant.
 
Allerede nu er der spændende arrangementer og ønsker på bordet og der hersker stort gåpåmod og lyst til at komme i gang med foreningsåret 2016 i Værslev Skytteforening.
 
 Herunder følger formandens beretning:
 
Kære medlemmer, kære gæster
 
Det er mig en stor glæde, at kunne byde jer velkommen til denne 112 (?) ordinære generalforsamling i Værslev Skytteforening af 1904.
 
I år mødes vi på her Reersø Kro, en beslutning nuværende bestyrelse tog i sommer. Ikke mindst fordi vi mangler Jens Viggos søde kone, som så overdådigt har sørget for borddækning, oprydning og forplejning tidligere.
Jens, som ejer kroen, har været meget behjælpelig med rimelige priser, sponsorgaver og stor indsats i sit værtskab ved vores Vildsvineaften. Derfor var det et naturligt valg at tage herud, også fordi prisen pr. deltager holdes ganske lav. Vi vil gerne i den forbindelse takke Jens for hans gavmildhed og samarbejde.
 
Bestyrelsen har i det forgangne år, bestået af følgende medlemmer: Formand Pia Kannegaard, Næstformand Steven Boye, Kasserer Rud Nielsen og siden Henning Jespersen, samt Charlotte Christensen og suppleanterne Jørgen Anshelm og Morten Bak Madsen.
 
Angående kassererposten: Rud valgte at trække sig fra posten, på et bestyrelsesmøde 16/6 2015 pga. arbejdspresset.
En enig bestyrelse pegede da på Henning som stand in, da Henning har erfaring med bogholderi og drift af forretning, samt overskuddet til at påtage sig opgaven .
Henning accepterede valget og har varetaget opgaven til stor tilfredshed, hos både den øvrige bestyrelse, banken og samarbejdspartnere.
 
Året, der er gået siden sidste generalforsamling, vil jeg beskrive således:
 
Udfordrende, lærerigt, spændende og hyggeligt!
 
Der er altid en masse regler, krav, traditioner og ønsker, man som ny formand i en forening, skal forholde sig til.
Jeg har lært meget om SKV, samarbejde med kommuner, DGI, naboer, jægere, og at når forandringens vinde blæser, er nogen mere omstillingsparate, end andre, således også i Værslev Skytteforening.
Jeg har erfaret, at en slags formulering i et brev er godkendt af nogen, men falder andre for brystet. Jeg og vi i bestyrelsen ønsker naturligvis at gøre alle glade, det er bare ikke ladsiggørligt i praksis, desværre.
I skal dog vide,  at vi gør vores bedste.
 
Heldigvis ytrer flertallet, at de nyder at komme i vores forening, flere gange er det endda sket, at riflen er sat på plads i riffelrummet, men at der aldrig blev løsnet et skud, fordi snakken gik for godt i stuen.
 
Tak for jeres positive og opmuntrende tilkendegivelser.
 
I det forgangne år har der været et godt antal besøg på banen, som svarer til tallene fra sidste år.
Ligeledes kunne jeg ultimo 2015 indberette 220 medlemmer i Værslev Skytteforening, en fremgang på 14 medlemmer fra sidste år.
 
Ikke alt er en dans på roser og også vi i Værslev har haft vores udfordringer. Således var vi nødsaget til at lukke banen i sommer, pga. mangelfuld godkendelse af banen forrige efterår, en ting der selvsagt skal være i orden, så forskrifterne overholdes og forsikringerne dækker. Denne sag blev dog hurtigt klaret, så banen kun var lukket i en uges tid.
Ikke alle kan kende forskel på dit og mit, og det ene bord/bænkesæt er forsvundet, ærgerligt.
Der har også været en episode med uretmæssigt brug af banen, en sag der er meldt til politiet.
Førnævnte er årsag til, vi har set os nødsaget til at have overvågning på grunden omkring skydebanen og klubhuset.
Klimaet er vi heller ikke herre over, banen ligger lavt og vandstanden har været høj, derfor har 100 meter banen været ubrugelig en tid i vinter, mere om løsningen af det problem senere.
 
Nu til det mere muntre:
Af nye tiltag kan jeg nævne;
At vi er blevet forhandlere af ViperFlex skydestokke
At vi har fået en god dialog og aftale med ejer af jorden og nabo jagtforeningen.
At der er sket en grundig oprydning i riffelrummet og depotet.
At Steven, Henning og Poul har gravet, regeret og monteret pumper på de førnævnte 100 meter baner, så de nu er brugelige igen. Ligeledes har Steven planer om mere langtidsholdbare løsninger. De indbefatter vist nok både badekar og mere gravearbejde?
At loftet i kontoret er lavet og at skranken er lavet lige og fin, igen er det vores trofaste støtte Poul Abkjær, der er trådt til, vi er dig stor tak skyldig Poul!
At der nu kan betales med MobilePay og Swipp, til stor tilfredshed hos medlemmerne, her skal lyde en tak til Henning, for utrætteligt at knokle på, med besværlige regler og ditto skrankepaver, du er et kæmpe aktiv for Værslev Skytteforening, og du har bestridt posten som kasserer til UG+
 
Vi har i det forgange foreningsår haft et par gode arrangementer.
I januar havde vi Vildsvineaften, også her på kroen, et arrangement der trak 60 deltagere, 4 dygtige oplægsholdere og som var en rigtig hyggelig aften, med super forplejning og flotte gaver og præmier.
 
Derudover havde vi for nylig Fastelavnsskydning, repræsenteret med jagtrifler og banerifler, nogen er bedre tabere end andre, her nævner jeg ingen navne, foruden mit eget!
Dog fik flere af os blod på tanden og der er allerede snak om en påskeskydning og måske deltagelse i DGI regi, i jagtfeltskydning. Igen var det Steven der trak læsset, med at arrangere, gennemføre og sørge for alle gik mætte og glade hjem.
Steven, Værslev Skytteforening havde ikke været uden dig!
 
Og nu til baneskytterne:
I løbet af efteråret havde vi afsat bane og tid til baneskytterne, et tiltag der blev taget godt imod og som løbende vil blive udviklet. Det var nogle hyggelige dage, hvor jeg også fik lov at prøve at skyde 200 meter med hulsigte, det kan man sagtens blive grebet af!
Rud har påtaget sig opgaven med fortsat at kunne tilbyde baneskytterne en udvidet service, således er der fastsat 3 datoer i foråret, hvor baneskydningen igen er i fokus.
I den forbindelse vil jeg gerne takke jer, for at være så venlige at komme med konstruktive tilbagemeldinger, ris, men i høj grad også ros! Det luner!
 
Når der sker et generationsskifte i en forening, vil der naturligt forekomme nye måder at gribe tingene an på.
Ved sidste generalforsamling blev det påtalt at kravene til besiddelse af våben i foreningsregi, skulle håndhæves bedre. Herunder at der er krav til 6 skydninger årligt.
Dette håndhæves nu, og den underskrevne skydeskive lægges i en mappe, til senere dokumentation. Ligesom våben godkendes efter reglerne, ved det årlige våbeneftersyn.
 
Dette sker også efter indskærpelse fra SKV om korrekt håndhævelse af regler for besiddelse af våben i foreningsregi. Alternativet er, at vi ikke længere kan tilbyde dette.
 
Lad mig slutte beretningen af med et kig ind i 2016:
Foreningens hjemmeside vil løbende opdateres med nyhedsbreve, kommende arrangementer, foreningens kontaktoplysninger, priser, åbningstider, og meddelelser.
 
Vi har fået licens til et nyt databasesystem, som rummer medlemsregistrering og kontaktoplysninger på enkelte medlemmer, det er naturligvis vigtigt, I sørger for vi har jeres  opdaterede kontaktoplysninger, adresse, telefon og mail. Det er via denne database fremtidige nyhedsbreve sendes ud, databasen kan på sigt også indkræve kontingentbetaling og en masse andet, som vi dog først skal se om vi reelt har brug for.
 
Til sidst skal der lyde en helhjertet opfordring til at I melder ind, hvis I har tid eller overskud, til at hjælpe os i foreningen. Vi mangler således halm i støjmuren, hjælp til græsslåning og løbende forefaldende arbejde, det kan også være en tørn bag skranken, og til de mere ivrige, måske en uddannelse til riffelinstruktør, så det store arbejde ikke hænger på få.
 
Tak fordi I er mødt op, tak for den tillid I har vist mig gennem året, tak for jeres tilbagemeldinger og lad os sammen få gjort Værslev Skytteforening af 1904 til et endnu bedre sted at komme.
 
Pia
 
 
 
 
 

15/1 2016

Værslev Skytteforening takker for en spændende og lærerig vildsvine-aften!

 

Ca. 60 mand havde sat stævne på Reersø Kro, hvor vi blev vel beværtet af Jens og Per.

Alex Hocke (Blackwater station wild boar hunters), Claus Christiansen (Viper-Flex), Lasse Wagner (jagt-Jakt.dk) og Torben Olsen (Svenska Eftersöksföreningen) sørgede for indholdet, og fortalte og forklarede om hvad man kan gøre og hvad man ikke bør gøre, i forbindelse med grisejagten.

De fire fortalte anekdoter, spændende og skræmmende historier, de forklarede om udstyr, tilbehør og jagtformer. Hvad skal man være opmærksom på, når man vælger en jagt, hvilke forholdsregler bør man tage, hvordan bliver jagten mest vellykket og med størst udbytte, alt dette og mere til, fortalte Alex om med stor indlevelse og lune. Vi blev klogere på schweissarbejdet igennem Torben og hans hundes arbejde, hvad gør man når grisen går fra pladsen? En anskydning er ikke bare en anskydning og en gris kan gå langt!

Grisejagt er udstyrsjagt og vi fik indblik i begrænsninger og muligheder, ved de forskellige digitale og analoge hjælpemidler, Lasse havde taget den halve butik med og her var udstyr fra 1000,. til 100.000 på bordet. Claus viste brugen af skydestokken, et hurtigt, sikkert og lydløst hjælpemiddel på jagten, vi er stolte i Værslev Skytteforening af at være blevet forhandlere af den verdenskendte skydestok!

 

Aftenen var hele tiden understøttet af de fire oplægsholderes professionalisme, deres evne til at supplere hinanden og en stor etik omkring jagten.

Nye kontakter blev formidlet og de fire herrer svarede beredvilligt på tilhørernes spørgsmål og kommentarer.

 

“Godteposer" fra jagt-Jakt.dk blev delt ud til alle, og sidst på aftenen blev der trukket lod om en Viper-Flex skydestok, den heldige vinder blev Niels Reutzer, tillykke Niels!

 

Det var en god og vellykket aften, tak fordi I kom!

Knæk og Bræk

/Pia

4/1 2016

Nytårs beretning

Kære med-skytter.

 

Så gik vi ind i et nyt år og tager fat på 2016. Godt nytår til alle herfra!

I året der gik, fik foreningen bl.a en ny formand, ligesom der er sket lidt rokader i bestyrelsen og endnu en riffelinstruktør er blevet uddannet. Vi har ved årets udgang rundet de 217 medlemmer. Der er mange aktivt skydende og en rigtig fin stemning i klubben, mange tilkendegiver de nyder at komme og få en snak om løst og fast, det glæder os, det er netop sådan en forening vi gerne vil tegne!

Der er løbende sket oprydning og renovering i og omkring klubhuset, ligesom enkelte nye tiltag er blevet gennemført. Tak fordi I har taget så godt imod!

Vi døjer stadig med vand på banen, men det er vist et generelt billede, at de store mængder nedbør volder problemer rundt om.

 

Husk vores griseaften den på Reersø kro:

 

Onsdag den 13/1 2016 har vi inviteret passioneret grisejæger Alex Hocke til en aften i grisejagtens tegn!

Aftenen holdes på Reersø kro, Strandvejen 46, 4281 Gørlev kl. 19:00-  ca. 21:00

Her vil være kaffe og kage + en øl/vand.

 

Inviter gerne en jagtkammerat med!

Pris pr. person er 50,-

Tilmelding inden 8/1 på piawkan@gmail.com

 

Husk også, at det nu igen er tid til at indbetale kontigent kr. 400,- på kontonr. 5038 1454888, husk at notere navn og medlemsnummer.

 

Indkaldelse til generalforsamling:

Snart kommer tiden hvor generalforsamlingen løber af staben, det vil foregå på Reersø Kro søndag den 6. marts. kl. 11:00 ( til ca. kl. 15:00) Der vil være kaffe og kage under generalforsamlingen + efterfølgende frokost.

 

Der er valg til kassererposten, to supleantposter og to bestyrelsesmedlemsposter, jf. vedtægterne. Vedtægterne kan i endvidere ses på hjemmesiden www.vaerslevskytteforening.minisite.dk/Vedtægter-2015

 

Har du et punkt, du ønsker optaget på generalforesamligen, bedes det sendt til piawkan@gmail.com, senest 21. februar, så de kan medtages på dagsordenen.

 

Med ønsket om et godt nytår

 

På vegne af bestyrelsen

/Pia