2015

Novemberhilsen
 
Kære alle medlemmer af Værslev Skytteforening
 
I går afholdt vi efterårets første ”baneskyttedag”. Der var godt fremmøde og vi havde en hyggelig dag, hvor både jægere og baneskytter fik skudt, sludret og nydt en pizza og en kop øl.
 
Henning og Steven har rullet ærmerne op og ved håndkraft gravet dræn ned ved skydebanen, formanden beretter, at de har synligt større muskler nu, end før!
 
Vi kan også med glæde konstatere at medlemstallet er støt stigende og de 200 medlemmer igen er rundet. Dejligt er det også med de mange tilfredse tilbagemeldinger fra glade skytter, der synes vores lille forening er et godt og hyggeligt sted at komme.
 
Fremadrettet er der tanker om at arrangere en medlemsudflugt til den nyåbnede skydebiograf på Sjælland, mere følger når arrangementet er klar.
 
Vi kan også med glæde meddele at foreningen sender Rene Nielsen på instruktørkursus, Rene var med på banen i går, som ”praktikant”, det tegner godt og vi glæder os til samarbejdet!
 
På den mindre positive side, har vi desværre haft besøg af uretmæssige skytter på banen. Fundet af cal. .308 Norma hylstre i en af slugterne, samt papirskydeskiver påklistret vores skydeanlæg, var hvad der mødte os da vi åbnede banen en lørdag i oktober.
Sagen er naturligvis meldt til politiet.
Derudover vil der blive iværksat yderligere overvågning af hele området.
 
På vegne af bestyrelsen
/Pia
 
  
Værslev Skytteforening
Nyhedsbrev efteråret 2015
 
Allerførst skal lyde et tak for et veloverstået våbeneftersyn!
Det blev til et par hyggelige dage med mange gode snakke og ideer til banefolket. Mere herom nedenfor.
 
For de der har en skyttekammerat, der ikke er medlem af foreningen, kører Henning lige nu et tilbud om resten af året + næste år, for kun 500,-
 
De mørke tider nærmer sig og derfor er sidste onsdagsskydning den 30/9.
 
Også et tak til de mange medlemmer, der ytrer positiv feedback til bestyrelsen, det glæder os meget, at I nyder at komme i klubben, ikke kun for skydningen, men også i høj grad for de gode snakke og det sociale.
 
Har du lyst til at blive riffelinstruktør?
For så har vi nu tilbuddet om at uddanne et par stykker i Værslev Skytteforening.
 
Som riffelinstruktør er du med til at drive banen og indgå i en vagtplan, samt indgå i et hyggeligt team og få en masse hyggelige timer på banen.
Instruktørkurset er i Danmarks Jægerforbund, hvorfor det også er påkrævet medlemskab her.
 
Kurset indeholder skydelederkursus (Hanebjerg 20/11 2015) og instruktør faglig del (Hanebjerg 21/11 2015), samt instruktionsteknik efterfølgende (Svendborg 28/11 2015)
 
Lyder det som noget du kunne tænke dig at være en del af, så skriv en kort mail hvor du oplyser: Navn, alder og riffelerfaring.
 
Ansøgning skal foreligge Værslev Skytteforening senest 15/10 2015. på mailadressen: vaerslevskytteforening1904@gmail.com Skriv ” instruktør” i emnefeltet.
 
Det vil være riffelinstruktørerne, der i samråd med bestyrelsen, sender de udvalgte medlemmer på kursus, kurset er foreningsbetalt.
 
For uddybende: kontakt Riffelinstruktører Henning og Steven. (kontaktoplysninger på hjemmesiden)
 
 
Baneskydning i Værslev Skytteforening
 
Vi har i bestyrelsen besluttet at imødekomme baneskytterne, ved en række tiltag, som hvis de bliver en succes, kan udvides yderligere.
 
Første tiltag bliver at der vil være skydning, udelukkende for baneskytter på følgende 3 datoer i efteråret 2015: 31/10, 28/11 og 19/12 i tidsrummet 12-15.
 
Banen er naturligvis altid åben for baneskytterne i vores normale åbningstid, men det er vores håb at tiltaget kan styrke det sociale og lysten til at komme og skyde, træne, og måske have interne småkonkurrencer, og dermed være med til at fremme baneskydningen i foreningen.
 
Det er vores store håb og ønske at vores tiltag vil blive godt modtaget og baneskytterne har lyst til at benytte sig af tilbuddet, om at mødes på de ovennævnte datoer.
 
Sidder der nogen, som ønsker at afprøve om baneriffelskydning er interessant, kan man kontakte Henning, som kan tage en riffel med, der kan lånes. Linksriffel kan også arrangeres.
 
Udover de foreløbigt 3 fastsatte dage i efteråret, vil bestyrelsen også gerne arrangere mindre interne konkurrencer, evt. med både baneskytter og jægere, det kunne være: ”Juleskydning”, Fastelavnsskydning” og ”Sct. Hans skydning” hvor der efterfølgende vil være spisning og hygge. Vi vil da forsøge at få fat i sponsorgaver, for at gøre det hele lidt sjovere.
 
Lørdagshjælp ønskes
Vi render stærkt for at kunne hjælpe alle de mange aktive medlemmer, der kommer for at skyde og hygge i klubben, derfor søger vi et par frivillige, der har lyst til at hjælpe et par lørdage henover efteråret og gerne også på længere sigt.
Arbejdet består i at hygge med medlemmerne i klubhuset, indkassere betaling for baneleje, opskrive nye medlemmer, sælge øl og vand.
Skriv en mail til os, hvis du har lyst til at hjælpe, (eller din kæreste, bror eller mor har!) -det fordrer ingen våbenkendskab.
 
Generalforsamling 2016
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste års generalforsamling den 6/3 2015.
Mere herom senere.
 
På vegne af bestyrelsen
Pia Wolff Kannegaard
/Formand Værslev Skytteforening 1904
Mail til foreningen: vaerslevskytteforening1904@gmail.com
Hjemmeside: www.vaerslevskytteforening.minisite.dk
 
 
 
 Nyhedsbrev marts 
 
Ved generalforsamlingen i Værslev skytteforening lørdag den 7/3-2015, blev et nyt medlem valgt til bestyrelsen, det drejer sig om Henning Jespersen, der erstatter Dennis Quist, som ikke ønskede genvalg.
Derudover blev der valgt to suppleanter: 1. Suppleant Jørgen Anshelm og 2. suppleant Morten Bak Madsen.
Formandsposten var også på valg ift. vedtægterne og ny formand er Pia Wolff Kannegaard.
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Steven Boye som næstformand.
Den ny bestyrelse glæder sig til at komme i gang med arbejdet i Værslev skytteforening af 1904, hvor både nytænkning og bevaring af kerneværdier står højt på prioriteringslisten.
 

Medlemmerne takker Jens Viggo Larsen for 4 gode år på formandsposten, hvor han med ildhu og stor omhu har helliget sig arbejdet for foreningens medlemmer, et arbejde medlemmerne ved generalforsamlingen vedtog at belønne med et æresmedlemskab.

 
Den nye bestyrelse er kommet i gang med arbejdet. Et af de nye tiltag er, at der bliver installeret internet og Mobile Pay i klubhuset snarest, således foreningens medlemmer ikke behøves at have kontanter med, hvis de gerne vil forsynes sig med ammunition, øl, eller andet, der kunne friste.
Snarest vil det også blive iværksat, at loftet i klubhuset bliver renoveret og nye lamper sættes op.
Inden for overskuelig tid ønsker bestyrelsen, at kunne tilbyde bedre forhold i riffelrummet, således at der bliver bedre plads og afsætningsmuligheder for riffelfutteraler og kufferter. Dette vender vi tilbage med, da det sandsynligvis vil blive et punkt på en arbejdsdag/aften i løbet af foråret.
Dog gerne inden indskydningen til bukkejagten for alvor sætter i gang.
 
Forslag til ting, foreningens medlemmer ønsker vi skal se på i forbindelse med forbedringer, er meget velkomne, selv har vi i bestyrelsen talt om: 
Støjdæmning i sluserne skal laves færdig. 
Bortkørsel af gammel halm. 
Generel oprydning, så pladsen i vores lille hus bedre kan udnyttes. 
Mulighed for også at kunne mødes til en hyggelig aften og en snak om jagt + det løse, uden for skydetider.
 
Vi vil også gerne optimere forholdene for foreningens baneskytter, mere herom senere.
Igen er forslag og ønsker meget velkomne, da det er foreningens medlemmer, der i fællesskab tegner en forening.
 
På vegne af bestyrelsen

Pia Kannegaard